שחרור כבלים אנרגטיים וריפוי קארמה
לשחרר את האנרגיה שכובלת אותך ולברוא מציאות חדשה